Ana içeriğe atla

İDEAL KENT

Estetik, işlevsel, yönetsel vs açılarından yetkin biçimde oluşturulduğu varsayılan düşsel kent tasarımı. İlk örnekleri mimarlığın değil, siyaset felsefesinin içinde yer alır. (Örneğin; Platon'un ütopik Devleti) Mimari nitelikteki ilk ideal ev tasarımları İtalya'da Rönesans'la birlikte belirir. Filarete, Peruzzi, Scamozzi gibi sanatçılar bu tür düşsel tasarımlar üretmişlerdir. Bunlar genel olarak ışınsal ve doğrusal caddelere sahip, çevreleri güçlü sırlarla çevrili, merkezi planlı kentler olarak düşünülmüşlerdir. Hatta, aynı çağda bu ilkeler doğrultusunda Palma Nouva adlı bir kentte kurulmuştur. Barok dönemde oldukça azalan ideal kent şemaları Endüstri çağıyla birlikte 19. yy Avrupa'sında yeniden belirir. 20. yy'daysa Le Corbusier, F.L. Wright, K. Tange gibi mimarlar ve Archigram gibi gruplar ideal kent olarak nitelenebilecek ütopik tasarımlar ortaya koymuşlardır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.