Ana içeriğe atla

KENTSEL TASARIM

Kent parçalarının tasarlanıp planlanmasıyla uğraşan mimarlık dalı. Kent planlama disiplininin tüm kentsel alanı kapsayan geniş çalışma alanına karşılık, kentsel tasarım çok daha sınırlı bir çevreyi ele alır. Örneğin, bir meydanın ya da bir yaya alanının tasarlanması kentsel tasarım çalışmasıdır. Kentsel mekanı böylesi yerel müdahalelerle planlama çabası gerçek anlamıyla Rönesans'ta ortaya çıkar. Örneğin, Michelangelo'nun Roma'daki Capitol meydanı tasarımı böyle bir girişimdir. Kentsel tasarımın altın çağının ise Barok dönem olduğu söylenebilir. Bu dönemde çoğu Avrupa kenti kentsel tasarım ölçeğindeki çalışmaların ürünleriyle donatılacaktır. Bu çalışmalar meydan, cadde, yerleşme alanı, park gibi kentsel ögelerin yapımı veya yeniden düzenlenmesi biçiminde ürünler vermiştir. Paris'te Vendome meydanı, Roma'da İspanyol merdivenleri ve Piazza del Popolo bu dönemin kentsel tasarım yapıtlarının en önemlilerindendir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.