Ana içeriğe atla

PANTHEON

Tüm tanrılar anlamında bir Yunanca sözcük olan Pantheon, Antik Yunan ve Roma mimarlıklarında tanrıların hepsine birden adanmış tapınaklara verilen addır. Bu türden en önemli Pantheon Roma'da dairesel planlı kubbeli yapıdır. Roma imparatoru Agrippa tarafından inşa ettirilen yapı, günümüzde kilise olarak kullanılmaktadır.

Batı ülkeleri için önemli hizmetler görmüş ünlü kişilerin gömülü olduğu yapılar için de pantheon adı kullanılır. Örneğin; Paris'te Fransız devriminden sonra St. Geneieve Kilisesi Pantheon haline getirilmiştir. Pantheon bir yapıya ad olarak verilebildiği gibi, çok sayıda ünlü kişinin gömülü bulunduğu başka yapıları nitelemek için de kullanılabilir. Örneğin; Westminster,Abbey bir İngiliz Pantheon'udur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.