Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

HEDONİZM

Sanatta güzel kavramını -haz verici- olarak ele alan anlayış. Sanatı haz verici nesneler üretme etkinliği olarak gören çağ dışı bir bakış olarak nitelenebilir. Özellikle 19. yy Avrupa'sında eklektisist eylemlerin itici gücünü oluşturmuştur. Çağdaş sanat hedonizmi tümüyle yadsımaktadır.

CANABAE

Bir Roma castrumunun dışında kalan ve askeri nitelikte olmayan yerleşmeler ile kent olma statüsüne sahip bulunmayan büyük ölçekli Roma askeri yerleşmelerinin genel adı.

MUKARNAS

Yan yana veya üst üste yerleşen prizmatik ögelerin dışa doğru derece derece taşarak, genellikle, simetrik bir düzen içinde dizildiği üç boyutlu bir mimari bezeme ögesi ve strüktür. Yalnız İslam ülkelerinde uygulanan mukarnasın örneklerine sütun başlıklarında, taçkapılarda, geniş ögelerinde, şerefelerde, kornişlerde ve nişlerde rastlanır. Bir olasılıkla İran'da 11. yy'ın başında ortaya çıktığı sanılan mukarnasın kökeni tartışmalıdır.

HARE

Bazı parlak yüzeyler üzerinde görülen renkli, dalgalı çizgiler. Meneviş'de denir.

ELGİNİZM / ELGİNCİLİK

Sözcüğün kökenini 19. yy'da Atina Parthenon'unun kabartmalarını British Museum'a götüren Lord Elgin'in adı oluşturur. Sanat yapıtlarını ait oldukları çevre ya da yapıdan ayırarak, başka bir ülkeye ya da çevreye taşınması anlamında kullanılır. Böylesi bir tutum sanatsal ürünü ait oluduğu bütünden yalıtarak bir müzelik parça durumuna getirmekte, dolayısıyla onu ortama yabancılaştırmaktadır.