Ana içeriğe atla

ZAVİYELİ CAMİ

Erken Osmanlı Mimarlığı'nın ortaya çıkardığı bir yapı tipi. İlk örneği, Osman Gazi döneminde yapılan ve bugün ancak temel düzeyinde varlığını sürdürebilen İznik Orhan Camisidir. (14. yy.'ın başı) 16. yy'da artık uygulamasından vazgeçilen zaviyeli caminin en önemli örnekleri, Bursa'da Orhan, Muradiye, Hüdavendigar, Yıldırım camileri ile Edirne'de Muradiye, Amasya'da Yörgüç paşa, İstanbul'da Mahmut paşa camileridir. Zaviyeli camilerde plan, iki yandan hacimlerle kuşatılmış uzunlamasına bir orta mekandan oluşur. Bu yan mekanların zaviye işlevi gördüğü düşünüldüğünden ötürü, bu adla anılmışlardır. Aynı yapı tipi için ters T planlı cami, fütüvvet camisi ve çok işlevli cami gibi adlar da önerilmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.