Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KUM RESMİ

Özellikle Amerika yerlilerince yaygın biçimde yapılan ve büyüsel işlevi olan bir tür resim. Düzeltilmiş kum zemin üzerinde çomakla açılan yuvalara yine renkli kum doldurularak yapılır. Büyü töreni bittikten sonra silinerek ortadan kaldırılır.

İNTERKOLUMNİUM

Antik Yunan ve Roma mimarlıklarında görülen eş aralıklı sütun dizelerinde, sütunlar arasındaki uzaklığı belirleyen formüllerin tümü. Bu sistemde sütun eksenleri arasındaki uzaklık sütun çapının katları cinsinden ifade edilir. İnterkolumnium piknostil, sistil, eustil, diastil, areostil gibi türleri vardır.

İSLAM KENTİ

Türk İslam ülkelerindeki eski kentlerin ayrı örgütsel, işlevsel ve mimari düzenine sahip olduğunu varsayan Batılı araştırmacılara önerilen bir kentsel model. Konunun az bilinmesinden kaynaklanan bir aşırı genellemenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tüm müslüman ülke kentlerinin İslam dininin ön gördüğü yaşam ve düşünce biçimine göre biçimlendiğini, dolayısıyla da, aynı özellikleri gösterdiğini ileri süren bu araştırmacılar, bir kentin yapısını belirleyen tek etmenin din olmadığı gerçeğini göz ardı etmektedirler. Oysa, kentsel yapı dinin zorunlu bir sonucu değildir. Dolayısıyla da, ortak bir İslam kenti modelinden söz edilemez.

İSKENDERİYE OKULU

İskender'in MÖ 331'de İskenderiye'yi kurmasından sonra ortaya çıkan ve Helenistik Sanat'ın bir kolunu oluşturan sanat anlayışı.

İNTİMİZM

Vuillard ve Bonnard gibi Fransız sanatçılarının İzlenimci akım içinde değerlendirilebilecek yönelimi. Çoğunlukla janr sahneleri üretmiştir.