Ana içeriğe atla

BİLGİ

Bir sanat yapıtı iki tip bilgi verir;

1.Sanat dışı bilgi:
Bu durumda sanatsal ürün, betimlendiği gerçeklik konusunda bilgi vermektedir.Örneğin; bir Antik Yunan vazo resminden dönemin yaşamıyla ilgili bilgi edinmek olasıdır. Bununla birlikte bu tür bir bilgi güvenilmez nitelikte olacaktır. Çünkü, sanat yapıtında betimlenen gerçeklik dış dünyadaki gerçekliğin kendisi değil, yeniden üretilmişidir. O halde sanatın betimlediği gerçekliğe sadık kalmak zorunda olmadığına göre sanat yapıtından yola çıkarak dopru bilgi edinmek tartışmalı bir konudur.

2.Sanatsal bilgi:
Sanat yapıtının vereceği güvenilir bilgi, kendisi konusunda verdiği bilgidir. Çok kabaca bir anlatımla, sanat yapıtından yola çıkarak üretildiği dönemin sanatı ya da yapıtın kendi özellikleri konusunda bilgi edinilebilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.