Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MERDİVEN KOVASI

Merdivenin çevresini dönerek tırmandığı orta boşluk.

MERDİVEN BOŞLUĞU / YUVASI

İçinde merdivenin yerleştiği ve en az üç tarafı duvarla örgülü mekan.

MERDİVEN

Farklı kottaki iki düzlemi birleştiren yapı örgesi.

MENZİL TAŞI

Eski Türk okçuluğunda uzun mesafe atışında rekor kıran okçunun anısına, okun düştüğü yere dikilen, üzerinde atıcının adı ve tarih yazılı anıt taşı. İstanbul'un özellikle okmeydanı ve şişli dolaylarında eskiden çok sayıda menzil taşı vardı. Günümüzde hızlı kentleşmeyle birlikte tahrip edilmekte olan menzil taşlarının sayısı çok azalmıştır.

MENZİLHANE

Geçmişte yollar üzerine yaklaşık 50 fersah arayla kurulan ve ulakların yorulan hayvanlarını değiştirip konakladıkları yapı. Menzilhaneler Osmanlı yol şebekesinin ve devletin resmi haberleşme örgütünün temel ögelerindendir.

MENTEŞE

Pencere ve kapı kapaklarının, mobilya kanatlarının açılıp kapanmasını sağlayan madensel gereç.

MENSA

-Kilisede sunak masası.

-Üniversite yemekhanesi.

MENHİR

Tarih öncesi dönem Avrupa'sında kaba yonu tekniği ile işlenmiş dikili taş. Menhirler genellikle diziler oluşturacak biçimde konumlandırılmışlardır.

MENGENE

Ahşap ya da metal malzemeyi işlemek amacıyla sıkıştırmaya, sabitleştirmeye yarayan araç.

MEKTEP

Eski dilde okul.

MEFRUŞAT

Perdelik veya döşemelik kumaş türünden dokumaların tümü.

MEDYUM

Seramik bezemesinde sır üstü boyaların sulandırılması için kullanılan bir eriyik.

MAHZEN MEZAR

Bkz: Kripta.

MAĞAZA

Büyük dükkan.

MAFRAŞ

Osmanlı döneminde içine yatak yastık, şilte vs koymak ve taşımak amacıyla kullanılan deri ya da kumaş torba.

MAÇA

Baca yapımında kullanılan silindirik kalıp.

MABLAK

Eski dilde ispatula.

MABET

Bkz: Tapınak.

LOUTROPHOROS

İnce uzun boyunlu iki kulplu Antik Yunan testi tipi.

XVI. LOUIS ÜSLUBU

Fransız devrimi öncesinde egemen olan Fransız üslubu. Yeni Klasizm ilk ürünlerini bu dönemde vermiştir.

LOKMALI PARMAKLIK

Birbirine köşeleri pahlanmış küp biçiminde demir ögelerle bağlanmış yatay ve düşey yuvarlak kesitli demir çubuklardan oluşan Osmanlı parmaklığı.

LOJMAN

Bir kuruluşun kendi görevlileri için yaptırdığı düşük kiralı ya da bedava konut.

LOĞ TAŞI

Anadolu'da toprak damlı evlerin üst örtüsünü sıkıştırarak, yağmur suyunun içeriye girmesini önlemek için kullanılan silindirik taş. Gerektiğinde dam üzerinde yuvarlanarak dolaştırılır. Yuvak ya da kaltaban da denir.

LOGGİA

Bir yapıya eklemlenmiş ya da bağımsız kemerli arkad. İtalyan mimarlığı ürünleri için kullanılan bir terimdir.

LOGEİON

Helenistik tiyatroda proskenion'un önündeki kolonadın taşıdığı sahne platformu. Aynı kesime latince de -pulpitum- denir. Fakat bu ikinci sözcük Roma çağında bu sahne platformunun epey değişmiş biçimine verilen addır. Dolayısıyla, logeionla pulpium tam eş anlamlı değildir.

LOCULUS

Katakomp içinde yer alan niş biçiminde mezar hücresi. Arcosolium'da nedir.

LOCA

Tiyatrolarda bir kaç kişilik küçük seyir balkoncuğu. 17. yy'da Barok tiyatronun belirişiyle birlikte ortaya çıkmıştır.

LİTOGRAFİ

Bkz: Taşbaskı.

LİPSANOTEK

Hıristiyanlıkta içine şehitlerin ya da azizlerin vücut kalıntılarının koyulduğu bir tür röliker.

LİNG MAO

Çin resim sanatında kuş ve her türlü hayvan resminin içinde toplandığı kategori.

LİNGAM

Hint tapınağının garbha grihasında yer alan ve üreme organını simgeleyen düşey kült ögesi.

LİNEER

Bkz: Çizgisel.

LİN

Çin resim sanatında özgün bir yapıtın ressam tarafından kendi üslup ve tercihleri doğrultusunda yapılmış bir kopyası.

LİMONLUK

Genellikle, konut ölçeğinde, camla örtülü, küçük ve ısıtılmış bir mekan. Süs bitkileri ve çiçekleri barındırır.

LİMONKÜFÜ

Maviye çalan açık yeşil renk.

LİMON KİRİŞİ

Ahşap merdivenlerde basamakları taşıyan eğimli konumda kiriş.

LİMONİ

Limon sarısı, açık sarı renk.

LİMON

Kerestesi ince, marangozlukta yeğlenen bir ağaç türü.

LETRİZM

Bkz: Harfçilik.

LEKE

Resim sanatında yüzeyin homojen biçiminde tek bir renk kullanarak örtülmüş parçası.

LEİCA FİLM

23X36 mm. boyutlarındaki fotoğraf karelerinden oluşan ve 20 ya da 36 poz içeren film.

LAVRA

Dünyadan tamamen elini eteğini çekmiş keşişler için yapılmış ortodoks manastırı.

LAVABO

El ve yüz yıkamak için kullanılan musluklu tekne.

LATRİNA

Antik Roma'da genel hela. Bir duvar boyunca yüksekçe bir seki üzerine açılmış deliklerden oluşurdu.

LATİN HAÇI

Düşey kolu uzun, bunu dikaçıyla kesen kolları kısa haç.

LATİKLAV

Antik Roma'da senatör giysisi. Önü düşey, geniş kırmızı şeritli bir cübbe biçimindedir.

LATA

Çıtadan daha kalın dikdörtgen kesitli ahşap öge. Ölçüleri 18x48, 24x48, 38x58 mm. olur.

LARAERİUM

Antik Roma evlerinde kutsal tapınma mekanı ya da kutsal köşe.

LAND ART

Bkz: Earth Art.

LAMİNE

Sentetik bi reçine aracılığıyla kağıt, kumaş ya da ahşap levhaların yüksek ısıda ya da soğuk olarak preslenmesi yöntemiyle elde edilmiş nesneleri niteler. Örneğin, ahşapta bu yöntem uyguanarak lamine kirişler yapılabilmektedir. Bunlar geniş açıklıkları geçebilirler.

LAMBRİ

İnce uzun kesilmiş tahtalarla yapılan bir tür kaliteli iç duvar kaplaması.