Ana içeriğe atla

HASTANE

İçinde sağlık hizmetleri verilen yapı. Antikite'de bu tür yapıların çok az sayıda olduğu sanılır. Bu dönemden kalma en önemli sağlık yapısı Bergama'da ki Asklepeion'dur. ASklepeion'un dinsel işlevleri sağlık işlevleri kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Gerçek hastane yapıları Orta çağ'da hem Batı'da, hem de İslam dünyasında ortaya çıkarlar. İslam ülkelerinde darüşşifa, şifahane, bimarhane gibi adlar alan hastaneler tümüyle din dışı nitelik taşır. Aynı dönem Avrupa'sında ise hastaneler, manastırlar ve tarikat kuruluşlarınca kurulup yönetilmektedir; dolayısıyla da dinsel niteliktedirler. Bu yapılar tonoz ya da çatı örtülü basit, uzun veya birkaç holden oluşmaktadır. İslam ülkelerinde pek görülmeyen bu koğuş tüpü hastane Avrupa'da 19.yy'a dek egemen olmuştur. 19 yy'dan sonra hastanenin gelişim süreci mimari olmaktan çok teknik bir evrimleşme sayılabilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.