Ana içeriğe atla

HİPERBOLİK PARABOLİD

Bir tür çift eğrilikli yüzey. Kuramsal olarak bibirine aykırı konumda iki doğru üzerinde bulunan noktaları birleştiren sonsuz sayıdaki doğru tarafından oluşturulur. Mimarlık alanında geniş açıklıkları örtmek için, kolon kiriş sistemlerinin sağlayamadığı olanakları verdiğinden, özellikle 1950'lerden bu yana geniş çapta uygulanmaktadır. Betonarme olarak yapıldığında az demir donatıyı gerektirmesi ve çok ince bir kabuk olarak dökülebilmesi gibi avantajları vardır. Ayrıca eğrisel bir kabuk olduğu halde, düz kalıp tahtaları kullanılarak dökülebildiği için geniş mekanların örütlmesi söz konusuysa, oldukça büyük yapım kolaylığına da sahiptir.

Yer yüzündeki ilk hiperbolik paraboloid uygulaması Meksikalı ünlü mimar F. Candela tarafından 1947'de yapılan Meksiko Üniversitesi Kozmik Işınlar Laboratuvarıdır. Aynı mimar daha sonraki yapılarda bu sistemi daha büyük ölçeklerde de gerçekleştirmiştir. Japon mimar J. Tange ise, Tokyo'daki St. Mary Katedralinde (1967) son yılların en ilginç hiperbolik paraboloid örtü süstemi uygulamasını gerçekleştirmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.