Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MERTEK

Ahşap eğimli çatıyı oluşturan ögelerden biri. Aşıklar ve duvarlar tarafından taşınır. Üzerine kaplama tahtalar çakılarak örtü malzemesi yerleştirilir.

MERTEBANİ

Yeşil sırlı bir tür Osmanlı keramiği.

MERMER SIVA

Mermer tozu, tebeşir tozu, sönmüş kaymak kirecine bir miktar alçının katılmasıyla oluşan harçtan yapılan sıvaya denir. Osmanlılar tarafından oldukça geniş ölçüde kullanılmıştır.
Mermer sıva yüzeyin cilalanmasında köpek bacak kemiklerinin külü ve yine kemik masgala kullanılır. Bu perdah sıva yapıldıktan 8-10 gün sonra uygulanarak, yüzeyde bir parlaklık oluşturur.

MERMER

Genel olarak güzel renkli ve dokulu olan ve iyi cilalanan taşlar mermer denir. Oysa mermerler, basınç, hareket ve ısı etkileri karşısında yapıların değişmesiyle oluşurlar. Bu değişim sırasında kalkerler yeniden kristallenir ve içlerinde yeni mineraller oluşur. Kristalleri iri ise, mermer dişli ve kabadır ve bunların dış etkenlere karşı direnci azdır. Tane çapları küçüldükçe ve kenetlenme arttıkça direnç fazlalaşır ve dış etkilere karşı bozulma azalır. Mermerler homojen bir yapı göstermeleri, değişik renk ve dokuları nedeniyle mimari bezemenin ana malzemesi olarak, özellikle kaplama levhası biçiminde kullanılır. Mermerin bu son kullanım biçimi ilk kez imparatorluk dönemi Roma mimarlığında ortaya çıkmıştır.

MERKEZİ YAPI

Bir merkezi öge ya da düşey eksen çevresinde oluşmuş, genellikle, simetrik bir mekan düzeni gösteren yapı tipi. Örneğin bir ana kubbe çevresinde gelişen planıyla klasik çağın Osmanlı camileri birer merkezi yapı sayılırlar. Aynı şey çoğu Rönesans kilisesi için söylenebilir.

MERDİVEN KOLTUK

Fransız Ampir üslubu'nda yapılmış, aralıksız, yatağa benzer bir tür koltuk. Çağın ve üslubun özelliklerine uygun olarak, Eski Mısır ve Roma mobilyalarına öykünen bir anlayışın ürünüdür.

MEDRESE

Bugünkü orta ve yüksek öğretime denk düzeyde eğitim veren İslam okulu ve okul yapısı. Gazneli Mahmut (997-1030) döneminde bile bu tür okulların var olduğu bilinir. Daha önceleri eğitim ve öğretim için ayrı bir yapı yoktu. Bu işlevlerin bir cami içinde yürütüldüğü söylenebilir. Horasan'da meydana çıkan medreselerin ne tür yapılar olduğunu bilmiyoruz. Kendisi için yapılmış özel bir yapıya sahip örgün bir eğitim kurumu olarak medresenin Büyük Selçuklular döneminde ve Nizamülmülk'ün çabalarıyla belirdiği anlaşılmaktadır. Bunlar hızla yayılan Şiilik'e karşı ideolojik bir korunma aracı olarak düşünülmüşlerdi ve amaçları Sünni ülkeler doğrultusunda yetiştirilmiş bir bürokratik kadro oluşturmaktı. Nizamiye diye adlandırılan ilk Selçuklu medreseleri Bağdat, Nişabur, Basra, Musul, Rey, Isfahan, Merv, Herat, Tüs, Bleh ve Hargird kentlerinde açıldılar. Nizamiyelerin ne tür mimariye sahip oldukları pek bilinmiyor. 1087'de yapılan Hargırd nizamiyesi kazılarak ortaya çıkarılmış ve d…