Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Haziran, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

GÖRÜNÜŞ

Bir nesnenin, canlının ya da manzaranın gözle algılanan biçimi.

-Mimarlıkta bir yapının teknik resim yöntemleri kullanılarak yapılan cephe çizimi.

GÖNYESİNDE

Marangozlukta iki ahşap ögenin dik açılı bir köşe bağlantısı oluşturması durumu.

GÖNYE

Dik açılı bir üçgen biçiminde çizim aracı.

GÖNDER

Ucuna bayrak, sancak ya da flama asılan yuvarlak kesitli ince uzun sırık ya da boru.

GÖMME ŞEMSE

Türk cilt kapakları üzerinde, kapak mukavvasına açılan bir yuvaya ayrı bir parça oturtarak oluşturulan şemse (madalyon biçiminde bezeme ögesi) Gömme bir cilt üzerinde kabartma bir yüzey oluşturur.

GÖMME SÜTUN

Antikite'den 19. yy sonuna kadar Avrupa mimarlığında kullanılan, yarısı duvara gömülmüş izlenimi verecek biçimde yerleştirilmiş, taşıyıcı işlevi olmayan sütun.

GÖMME DOLAP

Yapının duvarında bırakılan boşluklara yerleştirilen yerli dolap.

GÖLGELİK

Gölge yapması amacıyla kullanılan tente, çardak, pergola vs gibi her türlü ögenin genel adı.

GÖLEVİ

Cilalı taş çağında Avrupa'nın bazı bölgelerinde bir gölün kıyıya yakın bir kesimine çakılan ahşap kazıklar üzerinde inşa edilmiş basit ev. Tek olarak değil, bir köy halince yapılırdı.

GÖLET

Bahçe tasarımında yapay su birikintisi. Küçük göl.

GÖK ZÜMRÜT

Lacivert taşı ya da Safir adlarıyla anılan değerli taşın bir diğer adı.

GÖK MAVİSİ

Açık mavi renk.

GÖKDELEN

Çok katlı yüksek yapı. Büro ya da konut olarak işlev görür. Bu işlevlerin her ikisini de gören gökdelenler vardır. İlk gökdelenler 19. yy'ın son çeyreğinde ABD'nin Şikago kentinde yapılmışlardır.

Gökdelenin oluşumuna olanak veren üç nedenden söz edilebilir; Çelik strüktür kullanan yapım sistemlerinin geliştirilmesi, asansörün icadı ve büro alanı gereksinmesini hızla artıran kapitalist gelişmeler. Bu koşulların sonucu olarak beliren gökdelenin ilk örneği; Chicago'da ki Leiter binası'dır. W. Le Baron Jenney'in tasarladığı bu yapıdan sonra Şikago okulundaki mimarları gökdeleni bugüne kadar pek az gelişen bir yapı tipi olarak geliştirirler, Bu mimarlar arasında HH. Richardson, L. Sullivan, Burnham ve Root adları sayılabilir. Gökdelen mimarisindeki en önemli gelişmelerden biri ise, Mies Van der Rohe'nin tümel mekan anlayışını 1930'lardan başlayarak oldunlaştırması sonucunda ortaya çıkan bu anlayışın bir gökdelendeki ilk uygulamasıyla New York'da ki Seagram …

GİYDİRME CEPHE

Bir yapıda mevcut strüktüre takılan ögelerden oluşan ve kendisi taşıyıcı nitelikte olmayan, yalnızca dış mekan ilişkisini kesme işlevini yüklenmiş cephe duvarı. Giydirme cepheler genellikle prekast ya da prefabrik ögelerle gerçekleştirilirler.

GİYDİRME

Taşçılıkta bir kesme taş ya da plağı diğerinin en az iki kenarına değecek biçimde işleyerek yerleştirme.

GİŞE

İçinde bilet satılan, küçük pencereli, tek kişilik mekan.

GEZİ

-İpek ve pamuk karışımı hareli eski bir kumaş türü.

-Kent içinde yer alan, ağaçlıklı, küçük gezinti ve dinlenme alanı. Bir tür park.

GEZ DELİĞİ

Kale, şato ve surlarda ok atmak için kullanılan ince yarık biçiminde pencere.

GEZ

-Okların arka tarafında okun yay kirişine oturması için açılmış küçük oyuk.

- Tüfek üzerinde bulunan ve nişan almayı sağlayan küçük oyuk.

-Arazi ölçmek için kullanılan düğümlü ip.

GESTALT

Biçimi, kendisini oluşturan ögelerin örgütsel ilişkileri ve yapısal nitelikleri bağlamında değerlendiren anlayış. Sanatsal eleştiri ve yorumlamada kullanılırç

GESSO

Bazı yağlıboya ve tempera tekniklerinde kullanılan bir tür alçı.

GERMHANE

Osmanlıca da limonluk, sera.