Ana içeriğe atla

GÖKDELEN

Çok katlı yüksek yapı. Büro ya da konut olarak işlev görür. Bu işlevlerin her ikisini de gören gökdelenler vardır. İlk gökdelenler 19. yy'ın son çeyreğinde ABD'nin Şikago kentinde yapılmışlardır.

Gökdelenin oluşumuna olanak veren üç nedenden söz edilebilir; Çelik strüktür kullanan yapım sistemlerinin geliştirilmesi, asansörün icadı ve büro alanı gereksinmesini hızla artıran kapitalist gelişmeler. Bu koşulların sonucu olarak beliren gökdelenin ilk örneği; Chicago'da ki Leiter binası'dır. W. Le Baron Jenney'in tasarladığı bu yapıdan sonra Şikago okulundaki mimarları gökdeleni bugüne kadar pek az gelişen bir yapı tipi olarak geliştirirler, Bu mimarlar arasında HH. Richardson, L. Sullivan, Burnham ve Root adları sayılabilir. Gökdelen mimarisindeki en önemli gelişmelerden biri ise, Mies Van der Rohe'nin tümel mekan anlayışını 1930'lardan başlayarak oldunlaştırması sonucunda ortaya çıkan bu anlayışın bir gökdelendeki ilk uygulamasıyla New York'da ki Seagram binasıyla karşılaşılır. (1958)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.