Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Temmuz, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

HAMAK

Ağ biçiminde dokunmuş, yüksekçe iki noktaya iki ucundan asılarak serbestçe salınabilen yatak

HALVETSARAY

Eski dilde toplumdan uzak yaşayıp dinlenmek için yaptırılmış köşk, saray anlamında kullanılırdı.

HALVET ÇADIRI

Sefer sırasında kullanılan özel Sadrazam çadırına verilen addır.

HALVET

-Türk hamamlarında tek kişilik küçük yıkanma hücresi.

-Türk hamamlarında en sıcak bölüm.

-Tekkelerde tapınma amacıyla kullanılan tek kişilik oda.

HALKÂRİ

Altın yaldızla bezeme yapma ya da yazı yazma sanatı.

HALİÇ İŞİ

17. yy'da İstanbul'da Haliç civarında kurulan atölyelerde üretilen çini eşyaya verilen genel ad. Bu tür eşya üzerindeki spiral biçiminde ince dallara yapışık üsluplaştırılmış küçük çiçek, yaprak, filiz örgeleriyle yapılmış bir bezeme görülür. Bu bezemede kobalt mavisi renk egemendir.

HALICILIK

Halı dokuma etkinliği. Halı sanatı.

HALHAL

Bazı toplumlarda kadınların ayak bileklerine taktıkları bir tür bilezik.

HALAT SİLME

Halat biçiminde burmalı silme.

HÂL

Sebze, meyve, balık gibi gıda maddelerinin toptan satışının yapıldığı yapıdır.

Hal 19. yy'da ortaya çıkmış bir yapı türüdür. Özellikle yeni kontrüksiyon teknikleri ve strüktürler çoğunlukla hal yapılarında denenmiştir. Bunlar içinde en önemli olanların başında Baltard'ın tasarladığı Paris Hal'i gelir.

HAKKÂK

Hak sanatı üzerinde çalışan meslek adamı.

HAKÎ

Kahverengi ile koyu yeşil arasında bir renk. Asker üniforma rengi bu renktir.

TONOZ

Kemerlerle birbirine bağlanan tavan örtüsü vazifesi gören, genellikle tuğla ve harçtan örülen yapı ögesidir.

HADDAD

Demirci ve çilingir anlamında Osmanlıca sözcük.

HAÇVARİ ÇİNİ

Selçuk dönemi Anadolu Türk çini sanatında kullanılan X biçimindeki çini plaka.

HAÇVARİ

Haç biçimindeki obje, plan veya şemayı niteler.

HAÇ TONOZ

ÇAPRAZ TONOZ

Kuramsal olarak, iki beşik tonozun dik açı yaparak kesişmeleri durumunda oluşan dikdörtgen ya da kare planlı alanı örten tonoz. İlk kez Romalılarca kullanılmıştır.

GÜZEL

Bkz: Güzellik.

GÜVEZ

Mora çalan koyu kırmızı renk.

GÜVERCİNLİK

-Gerek gübre olarak kullanmak, gerekse de barut yapımı için güvercin gübresinin toplanması oldukça eski bir geçmişe uzanmaktadır. Avrupa Ortaçağında güvercinlik yapma hakkı sadece soylu toprak sahiplerine özgü bir ayrıcalıktı. 19. yy'da Şili kıyılarından getirilen ucuz ve bol gübre Avrupa'da güvercinlik yapımını tümüyle ortadan kaldırdı. Bugün güvercinliklerin en ilginç örnekleri İran'da İsfahan yakınlarında rastlanmaktadır. Bunlar halk mimarlığının ilginç örneklerindendir.

-Bağımsız bir burç biçiminde kalecik.

GÜVERCİN (İKONOGRAFİ DE)

İkonografide çeşitli anlamları vardır. Antik Yunan'da Afrodit'in simgesi sayılırdı. Hıristiyanlık'da ise ölüm sonucu gövdeden ayrılan ruhun simgesidir.

GÜVEÇ

Tencere biçiminde, kenarları az yüksek, içi sırlı ya da sırsız pişmiş toprak kap.

GÜRZ

Ucu topuz biçiminde saplı bir savaş aracı. Bozdoğan da denir.

GÜNEŞLİK

Güneşten korunmak amacıyla yapılan perde ya da dekor.

GÜMÜŞİ

Parlak açık gri renk. Külrengi.

GÜLNAR

Osmanlı bezemelerinde görülen nar çiçeği biçimindeki bir örge.

GÜLMIH

Üsluplaştırılmış gül biçiminde kabartma bezeme ögesi. Osmanlı sanatında görülür "kabara" da denir.

GÜL KURUSU

Sarıya çalan açık pembe renk.

GÜLKONCA

Osmanlı bezemelerinde görülen bir örge. Hatai türündeki bezemelerin kenarından dışa doğru taşan üsluplaştırılmış bir gonca biçimindedir.

GÜLİSTAN

Osmanlıca da gül bahçesi.

GÜLÇE

Üsluplaştırılmış gül biçiminde küçük bezeme ögesi.

GÜLBAHAR

Ebru yapımında kullanılan koyu kırmızı renkli toprak boya.

GÜLAĞACI

Kerestesinin kokusu ya da rengi güle benzeyen ağaçlara verilen ad.

GUSÛLHANE

Geleneksel Anadolu-Türk evlerinde yer alan, dolap biçiminde, i.i çinko ya da çini kaplı yıkanma bölümü. Yunmalık da denir.

GUSE

Bazen, betonarme kirişin kolonlarla birleştiği köşelerde, kolon ile kirişin oluşturduğu dik açıyı bir dik üçgene tamamlayacak biçimde yapılan takviye.

-Dik açı yaparak birleşen iki ahşap ögenin oluşturduğu köşede yapılan üçgen ya da çapraz ahşap takviye.

GÛR U MİR

Bey'in kabri anlamındaki Farsça isim tamlaması. Semerkant'ta bulunan Timur'un türbesi için kullanılır.

GÜRHANE

Osmanlıca da türbe.

GURFE

Osmanlıca da çardak. Osmanlıca da cumba, çıkma balkon.

GULGULE

Sıcak ülkelerde eskiden su soğutmak için kullanılan gözenekli testi. Gözeneklerinden sızan suyun buharlaşması sayesinde soğurdu.

GROBETON

Genellikle zeminde blokajın üstüne dökülerek uygulanan demirsiz beton.

GRE

Çok sıkı dokulu ve pişim sonrası çok sertleşen bir seramik hamuru türü.

GÖZ PENCERE

Daire biçimli pencere.

GÖZ DOLMASI

Ahşap çatkı yapıda yatay ve dikey bağlayıcı ahşap ögelerin aralarında oluşan kare biçimindeki boşlukların taş ya da tuğla ile doldurulması işlemi. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi'nin halk mimarlığında kullanılır.

GÖTÜRÜ

Bir yapım işi ya da imalatın tümünün ya da bir bölümünün önceden fiyat üzerinde anlaşılarak müteahhit tarafından yüklenilmesi.