Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KOLTUK

Kol dayamak için yanında parçalar bulunan geniş oturma ögesi.

KOLOSAL DÜZEN

Rönesans'tan 19. yy'a kadar Avrupa mimarisinde kullanılan ve gömme sütunları iki kat boyunca yükselen cephe düzenine verilen ad. Batılaşma dönemi Türk mimarisinde de yaygın biçimde görülür.

Bkz: Kolosal

KOLOSAL

Büyük boyutlu ve masif mimari ögeleri ve heykelleri niteler.

Bkz: Kolosal düzen.

KOL DEMİRİ

Büyük bir kapı kanadının dıştan zorlanarak açılmaması için hareketli çengel biçimindeki ucu kapı kanadı arkasına yerleştirilen halkaya geçirilen sabit ucu ise duvara tutturulan uzun demir çubuk.

KOLÇAK

-Eski savaş giysilerinde kolu korumak için takılan zırh parçası. Hem Avrupa hem de Türk zırhlarında görülür. Bezemeli olanları vardır.

-Dirsekten yukarıya takılan bilezik.

-Türkiye'nin bazı bölgelerinde giysi yenlerinde yer alan sırmalı bezeme.

-Koltuk türünden mobilyalarda kol dayama çıkıntısı.

KOLAN

-Yörüklerin çadır yapımında kullandıkları 2-6 cm genişliğinde, yünden dokunmuş, ince, uzun, şerit biçiminde etnografik malzeme.

-Mobilyaların döşemelerinde yayların bağlandığı ya da dolgu malzemesinin üzerine konduğu 5-8 cm genişlikte, Hint kenevirinden dokunmuş şerit.

KOİMESİS

Ortodoks ikonografisinde -Meryem'in ölümü- sahnesi. Ortada Meryem yatar durumda, çevresi havarilerle kuşatılmış olarak resmedilir.

KOĞUŞ

-Asker yatakhanesi.

-İçinde çok sayıda hastanın yattığı hastane yatakhanesi.

KOÇU ARABASI

Eski İstanbul'a özgü, öküzlerce çekilen üstü örtülü bir tür binek arabası. 19. yy'ın sonlarına kadar kullanılan koçu arabalarının çevresi kapalı ve pencereli olanları da vardı. İçinde koltuk bulunmaz, sedirlere oturulurdu. Osmanlı döneminde erkekler yalnız binek hayvanlarına bindiklerinden, koçu arabaları yalnız kadınların kullanımına ayrılmıştı.

KOBALT MAVİSİ

Çivit mavisi.

KOÇ BAŞI

Türk yaygılarında görülen, dik açılı biçimde yapılmış, çapaya benzer bir bezeme ögesi.

KOÇAK

Çevresi kaz başı örgeleriyle bezeli kareye yakın bir dörtgen biçiminde süsleme ögesi. Türk yaygılarında görülür.

KLOZET

Üzerine oturularak kullanılan, kapaklı alafranga hela elemanı Seramikten yapılır.

KLİMA

KLAMO

Ahşap ya da taş ögelerin birbirlerine bağlanması için kullanılan iki ucu dirsekli kenet.

KİTRE ZAMKI

Bir tür dikenli bitkiden elde edilen zamk. Ebru yapımında kullanılır.

KİTABE

Bkz: Yazıt.

KİRTTİSTAMBHA

Sanskritçede -onur sütunu- anlamına gelir. Hindu tapınak külliyesinin onursal taç kapısıdır.

KİRPİSAÇAK

Yan yana çapraz olarak dizilmiş tuğla sıralarıyla oluşmuş Osmanlı saçak örgüsü. Erken Osmanlı mimarlığında kullanılmış, Klasik dönemde ortadan kalkmış ve Türk Barok mimarlığının belirişiyle birlikte yeniden kullanım alanına girmiştir.

KİRKİT

Her tür yaygının yapımı sırasında, çözgüler arasından enine geçen atkıları ve düğümleri döverek sıkıştırmaya yarayan ahşap, metal ya da kemikten yapılmış ucu dişli, saplı araç. Kilkit de denir.

KİRİŞLEME

Ahşap döşeme kirişlerinin aralıklı olarak yan yana dizilmesiyle yapılmış taşıyıcı ızgara. Döşeme ve tavan kaplama tahtaları bunun üzerine çakılır.

KİRİŞ

Döşeme ya da tavanı taşıyan ahşap, metal ya da betonarmeden yapılmış yatay inşaat ögesi.

KATAKOMP

Roma'da ilk Hıristiyanların içinde toplanıp tapındıkları yeraltı mezarlarının genel adı.

KATAFALK

Cenaze törenlerinde ölünün üzerine yerleştirildiği yüksekçe podyum.

ISLAK YAPIM

Yapı elemanlarının ya da bağlayıcı malzemenin harç esaslı olduğu ve yapım sürecinin yerinde gerçekleştirildiği yapım tekniği.

ISTAMPAJ

Ahşap, metal ya da taş yüzey üzerinde bulunan ve kabartma ya da çukur olarak işlenmiş bir bezemenin veya yazının, üzerine kağıt konularak kopya edilmesi yöntemi. İki biçimde uygulanabilir. Birincide; yumuşak ve ince kağıt hafif nemlendirilerek kopya edilecek yüzeye yapıştırılıp üzerine vurulur. Böylelikle yine kabartma bir kopya elde edilir. İkinci teknikte ise; ince bir kağıt yüzeyin üzerine yerleştirilip üzerinden kömür kalemle taranır. Bu teknikte yüksek kesimler koyu, alçak kesimler ise açık gri olarak kağıt üzerine geçirilmiş olur.

ISTAMPA

Mühür ya da damga basmak için kullanılır. Küçük bir kutunun içine yerleştirilmiş bir yastıkçıktan oluşur. Bu yastıkçığa mürekkep döküldükten sonra, mühür ya da damga buna bastırılıp kağıda aktarılır.