Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nisan, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KORUMA

-Her tür sanat yapıtında yıpranmanın durdurulmasından onarıma dek uzanan etkinliklerin tümü. Amacı yapıtın özgün niteliklerini kaybetmeksizin gelecek kuşaklara aktarmaktır. Resim, seramik, heykel, dokuma vs. türünden her tür sanat yapıtı için söz konusudur.

-Mimarlıkta ise koruma kent ölçeğinden tek yapı ölçeğine dek inan bir çalışmalar, uğraşlar bütünüdür. Konservasyon, liberasyon, restorasyon gibi yöntemleri kullanan mimari koruma, 19. yy'da gelişmiş Batı ülkelerinde tek yapı ölçeğinde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda koruma genellikle anıtsal yapıların onarımı olarak tanımlanmıştır. Yalnız tek tek yapıların değil de, kentsel çevrenin tümünü ya da bir kısmını ele alan koruma ise, ancak 2. Dünya savaşı sonrasında belirir. Bu durumda koruma etkinliği kentsel çevrenin içerdiği geçmişe özgü görsel değerleri yitirmemesini sağlamayı amaçlar. Tek yapı veya anıt ölçeğinde koruma ise, yapıtın yalnız görsel değerini değil, malzeme, teknik, strüktür ve bezemeye ilişkin tüm özelliklerinin özgü…

KORT

Tenis sporunun yapılabilmesi için özel biçimde donatılmış alan.

KORNİYER

Kesitli L biçiminde olan bir tür demir profil.

KORNİŞ

-Yapı cephelerinin en üstünde çatı hizasında yer alan silme dizisi. Bu anlamda bir tür saçak sayılabilir. Kapı pencere gibi açıklıkların üstündeki kaba silmelere de korniş denir.

-Pencerede perde asmak için yapılmış daire kesitli ahşap ya da madeni çubuk. Perde kornişi de denir.

KORKULUK

Balkon ya da teras kenarındaki duvar ya da parmaklık.

KORİDOR

Oda ya da çeşitli yapı mekanlarını aynı katta birbirine bağlayan dar uzun mekan ya da geçit.

KOREG ANITI

Antik Yunan mimarisinde müzik ve şiir yarışmalarında kazananlar için yapılan küçük boyutlu anıt. Üzerinde üç ayaklı bir tunç buhurdan bulunması gelenekseldi. En ünlü Koreg anıtı, Atina'da Lysikrates için yapılmıştır.

KORE

Yunanca genç kız anlamındaki bu sözcük, sanat tarihi alanında Yunan sanatı'nın arkaik döneminde yapılan ayakta duran kadın heykellerine verilen addır.

KOPYA

1.Ünlü bir sanatçıya ait yapıtın bir başkasınca üretilen tıpkısı. Tüm sanatlarda görülür. Çalışma, araştırma ya da kazanç amacıyla yapılır. Bir sahtekarlık haline gelebileceği gibi, kopya olduğu belirtilmişse dürüst bir geçim yolu da olabilir. Sanatta kopya Antikite'den beri görülür. Örneğin; bugün klasik Yunan heykelinin hemen hemen bütün ürünleri ancak Roma dönemi kopyaları sayesinde bilinebilmektedir.

2.Başka bir sanatçının üslubuna ya da başka bir yapıta öykünen sanat yapıtı. Bu tip bir ürün öykündüğünün tıpkısı değil, ancak onun bir benzeridir.

KOPERTA

Seramik üretiminde sırlı boyalarla yapılan bezemenin üzerine vurulan ince, saydam ve parlak sır katmanı. Bu işlemden sonra asıl fırınlama işlemine geçilir.

KONUT

İçinde aile ya da ailelerin barındığı yapının genel adı. Ev, saray, konak, apartman vs. birer konuttur.

KATHOLİKON

Bir ortodoks manastırında merkez niteliğindeki ana kilise.