POLİKROMİ

Görsel sanatlar ve mimarlıkta çok renklilik. Özellikle mimarlık alanında rastlanılan bir sözcüktür. Diğer alanlarda çok büyük ölçüde kullanıldığından, bunların ürünlerini polikromiyle nitelemek pek gerekli olmaz. Buna karşılık mimarlık alanında polikromi ancak bazı çağlarda ve üsluplarda görülür. Örneğin Antik Yunan mimarlığı polikromatiktir. Bugün yüzyılların aşındırması sonucunda doğal renklere bürünen tapınaklar gibi önemli yapıları, özgün durumlarında renkli bir dış dekorasyona sahiptirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

HATEMKARİ

Bkz: Hatem