Ana içeriğe atla

MİMAR

Mesleği yapı tasarlamak, projelendirmek ve uygulamasını yönetmek olan kişi. Eski Mezopotamya'da genellikle bir yapı ustasıdır. Mısır'da ise dev boyutlu taş yapıların üretimi söz konusu olduğundan, mimar önemli bir bürokrat olarak belirir. Örgütleme sorunlarının genel ölçeği onu Mısır'da Firavun'dan sonra en güçlü kişisi haline getirmiştir. Bununla birlikte Mısır mimarlığının temel uğraşısının tasarım ve projelendirme değil, yönetim olduğu söylenebilir. Antik Yunan'da da mimar yine bugünkü tanımına oldukça uzak düşer. Onun uygulama alanında genellikle bir usta gibi çalıştığı sanılır. Roma mimarları ise bugünkü anlayışımıza daha yakın düşen bir tasarımcı bir koordinatör işlevi görmekteydiler. Orta çağ Avrupa'sında ve İslam dünyasında mimar yapı ustasından ancak bir üst düzeyde bulunmaktadır. Buna karşılık, Osmanlı mimarları, mühendislik ve bürokratlık nitelikleri ağır basan saygın meslek adamları sayılabilirler. Mimarın bir sanatçı olarak yüceltilişi Rönesans'ta başlar. Yine aynı dönemde mimar uygulamadan gittikçe koparak, tam bir tasarımcı haline gelmeye doğru yönelecektir. Bu süreç günümüze dek sürmüştür. Bu gelişimle birlikte mimar yapım alanında değil, 16. yy'dan sonra atölye de yetişen, 18. yy'dan itibaren de okul eğitimi alan bir kişi haline gelir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.